1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Låt Borås inspireras av Angereds blommor

Föreningen Hela Blomman i Göteborg sprider information om könsstympning för andra drabbade kvinnor.
Foto: /TT

Polisen har uppgifter som tyder på att kvinnlig könsstympning har genomförts i Borås. Andra flickor utsätts för brottet vid resor till familjens hemland. Men hittills har ingen kunnat lagföras för övergreppen eftersom det finns en utbredd tystnadskultur bland offren. Få flickor vågar vända sig till kuratorn, socialtjänsten eller polisen, bland annat för att tidigare ärenden inte lett till fällande domar på grund av det knepiga bevisläget.

Enligt Unicef könsstympas årligen omkring 3,9 miljoner flickor i världen och allra vanligast är ingreppet i Afrika i länder som Somalia och Sierra Leone där 90 procent av flickorna utsätts för kvinnlig omskärelse. Men det är även vanligt förekommande i delar av Mellanöstern. Fenomenet är inte kopplat till någon specifik religion då samhällsstrukturer - det vill säga huruvida det är staten eller klanen som styr - spelar större roll.

Kvinnlig könsstympning innebär att man tar bort hela eller delar av det yttre könsorganet. I många kulturer ses ingreppet som ett måste innan det är dags för kvinnan att gifta sig. Syftet är att bevara oskulden innan giftermålet och ingreppet fungerar därför som ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

Ingreppen genomförs inte sällan av outbildade personer med smutsiga knivar, rakblad och glasskärvor som instrument. Det fysiska och psykiska lidandet är därför stort. Minskad sexlust, kraftiga blödningar, infertilitet och till och med döden är några konsekvenser som kommer av stympningen. Och eftersom kvinnlig omskärelse är olagligt i Sverige kan man fråga sig om de misstänkta utförarna i Borås över huvud taget har någon gynekologisk kompetens.

Men det finns exempel som visar på att tystnadskulturen går att bryta. Tidigare i våras tilldelades Västra Götalandsregionens människorättsstipendium till föreningen Hela Blomman. Föreningen är verksam i stadsdelen Angered i Göteborg där många boende har rötter i länder där könsstympningar är vanligt. Genom att samarbeta tätt med Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus har antalet könsstympade kvinnor som sökt vård för sina besvär ökat.

Hela Blomman startades av unga kvinnor som själva utsatts för könsstympning och som utifrån sina erfarenheter arbetar systematiskt för att sprida information och bryta tabut kring övergreppet bland andra könsstympade kvinnor.

Detta kombinerat med en sjukvård som jobbar utifrån ett helhetsperspektiv, där patienten får stöd fysiskt, psykiskt och psykosocialt, verkar vara ett framgångsrecept. Låt Borås arbete mot kvinnlig könsstympning inspireras av Angereds blommor.