1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Höjd a-kassa ett krisvaccin

Coronapandemin är tillfällig och övergående. Företagare och arbetstagare behöver därför hjälp under en viss tid och detta förutsätter både nationella och kommunala insatser.
Ekonomisk-politiska talespersonen Emil Källström (C) under en pressträff om nya budgetåtgärder med anledning av coronaviruset.
Foto: Janerik Henriksson/TT

Företagen behöver klara sig igenom coronapandemin. För att det ska gå behövs både nationella och kommunala insatser. Men också insikten om att dagens arbetsmarknad håller på att få andra förutsättningar.

Bara den senaste veckan har drygt 18 500 varslats om uppsägning, under hela månaden handlar det om drygt 36000 personer. Coronapandemin skördar så här långt uppsägningar i en högre takt än vad 90-talskrisen och finanskrisen gjorde. Vissa branscher och regioner är hårdare drabbade än andra. 56 procent av de berörda personerna bor i Stockholms län. Hotell- och restaurangnäringen är i dagsläget hårdast drabbat med drygt 30 procent av alla varsel.

För de individer och företag som står mitt i de ekonomiska effekterna av pandemin kan det vara tragedier. Människor som förlorar sin regelbundna inkomst och andra som ser livsverk gå upp i rök på bara några dagar. Det drabbar individer, företag och samhällsekonomin i stort.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se och appen MinBT. 3 månader för endast 59 kr! (ord pris 119 kr)

I förra veckan kom regeringen med ett nytt räddningspaket, den här gången mindre i antal miljarder men samtidigt mer målsökande till sitt innehåll mot mindre och medelstora företag. Under måndagen kom så ännu fler krisinsatser, den här gången friska miljarder så att fler kan kvalificera sig snabbare för a-kassa. Höjningen av taket innebär att 70 procent av alla som är berättigade kan få 80 procent av lönen. Det regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om är en tillfällig ändring som gäller under 2020.

Att coronakrisen och satsningarna på att hålla hjulen snurrande i ekonomin är tillfälliga innebär att det finns ett egenvärde att se till att hushållen inte går ide. Men inga paket kan dölja det faktum att förutsättningarna för arbetsmarknaden har ändrats drastiskt på kort tid, vilket märks på flera håll.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen och arbetsrätten har lagt på hyllan. Avtalsrörelsen flyttas fram till oktober och en förhoppningsvis lugnare vardag. Men också det beslutet har betydande konsekvenser, om än små i en coronatyngd vardag. De senarelagda avtalsförhandlingarna innebär att kollektivavtalsförhandlade lönehöjningar dröjer – eller rentav uteblir i år. Fackförbundet Kommunals ordförande Tobias Baudin sade tidigt i processen att man vill ha kompensation för uteblivna löneökningar, men om det kommer vara görbart är i dag omöjligt att svara på, menar såväl LO som Svenskt Näringsliv. Arbetsmarknaden är, med ekonomin i övrigt, för osäker.

När LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i Expressen (20/3) får frågan om LO väljer företagen framför löntagarna blir svaret att ”företagen blöder och de har inga inkomster. Vi väljer företagens överlevnad och våra medlemmars möjligheter att ha arbete och inkomster om några månader, det får vara viktigare.”

Kommunal liksom andra fackförbundet har tidigare antytt att de planerat för en konfliktfylld avtalsrörelse. Strejkvapnet har lockat som verktyg för att få igenom krav på höjda löner och andra villkor i årets avtalsrörelse. Nu är det istället företagens rena överlevnad som blir enda fokus. Frågan är hur kraftig den ekonomiska nedgången kommer att bli och vilken situation som går att hoppas på – eller fasa för – efter pandemins värsta härjningar.

Utan rätt åtgärder riskerar mängder av jobb försvinna på kort tid. Hotell- och restaurangnäringen är drabbad nu och det varnas för ringar på vatten-scenarier där allt fler, på grund av osäkerheten, väljer att avvakta med investeringar och köp.

Därför är allt som kan göras för att fortsätt värna näringslivet viktiga. Det handlar inte bara om jobb och företag, utan även om skatteintäkter och människors sparkapital.

Många politiska insatser är av nationell karaktär och regeringen gör mycket, men långt ifrån tillräckligt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige är en integrerad del av världen. Man påverkas, oavsett eget agerande, av hur andra länder agerar. När länder stänger sina gränser, mot WHO, världshälsoorganisationens rekommendation, växer lastbilsköerna och försenar och försvårar handeln med dess leveranser. Att försvara öppenheten är lika viktigt nu som förr.

Men många åtgärder är också av lokal karaktär. Beslut om att låta caféer och restauranger öppna sina uteserveringar tidigt är ett viktigt sådant som redan fattats runtom i Sjuhärad. Likaså kan kommuner som en del av krishanteringen ta bort andra kostnader som företagen har lokalt. Man kan slopa eller åtminstone skjuta upp kostnader för kontroll- och tillsynsärenden liksom kostnader för tillstånd, däribland för uteserveringar men också för sådant som sophantering.

Förutsättningarna för arbetsmarknaden har förändrats. Nu behöver därför alla – arbetsmarknadens parter, politiker, tjänstemän och konsumenter – fundera på vad man kan göra för att företagare och arbetstagare ska överleva krisen.