Om de som pratar men inte hörs

Detta är utan tvekan en lyckad lyrikdebut. En ny röst som gestaltar det som vanligen inte ges plats. Samtidigt är den lite spretig och som läsare kan man se många framtida riktningar, tycker recensenten Maria Ehrenberg.
Karl Daniel Törnkvists lyrikdebut heter ”Himlen”.
Foto: Emil Malmborg

Himlen

Författare: Karl Daniel Törnkvist
Förlag: Norstedts
Genre: Lyrik

Starkast är inledningsdikten ”Pladder”. Här möter vi de som vårdar, som tar hand om, som finns. Som blir utslitna, får egna krämpor. De nariga händerna som inga krämer hjälper blir en bärande metafor – och verklighet. Berättarrösten förefaller ambivalent gentemot vårdarna; här finns dels en solidaritet, en gemensam erfarenhet, dels ett avståndstagande mot ”pladdret” i fikarummet. Men också en insikt att arbetskamraterna inte har en egen röst, att pladdret inte är av den art som bär in i beslutsrum och strategiplaner.

Här finns också en barndom av utsatt slag, och i vuxen ålder en mamma som blir dement. Allt sammanvävs på ett kongenialt sätt.

Är detta arbetardikt? Ja, absolut. Och jag höll på att utbrista i ett ”äntligen”, om inte ordet kändes så nött.

Ett annat spår finns i ”Skogarna i mellersta Finland”. Även här möter vi en moder med spruckna händer och en vilsam men skräckinjagande natur. En fattigdom och ett sökande. Inte sällan åkallas figurer och skeenden från Kalevala, en spänning uppstår i det mötet som jag gärna ser mer av. Dubbelexponeringar som slår ut/mot varandra.

I sista diktsviten frågar författaren ”Kommer arbetarklassen till himlen?” Svar finns det inget men ju längre dikten framskrider, ju ordknappare blir den. Pladdret övergår i tystnad. Finns svaret där?

Läs mer

Bollebygd

Tillgänglighetskrav fördröjer bostäder i Töllsjö

Det blev inget bygglov beviljat för nya bostäder i närheten av skolan i Töllsjö. Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet för att få ett förslag på hur samtliga lägenheter kan uppfylla tillgänglighetskraven för flerbostadshus.

Herrljunga

Nu kartläggs räddningstjänstens arbetsmiljö

Herrljunga kommun tar nya tag i frågan om räddningstjänstens omorganisation. Nu ska arbetsmiljön kartläggas genom en enkät och intervjuer innan arbetet med organisationen fortsätter.

Bollebygd

Närgångna bilder av naturen

Britt-Marie Pålsson i Bollebygd hittar motiven för sina fotografier i naturen, framför allt är det blommor som får henne att ta fram kameran.

Herrljunga

Många planer för nybyggen i Herrljunga

Kommun vill växa och har fokus på detaljplaner för bostäder. Flera planer är klara eller nära slutskedet.

Bollebygd

Bollebygd är en trygg kommun

Bollebygd är en trygg kommun att bo i, enligt den enkätundersökning om upplevd trygghet som Bollebygds invånare kunde fylla i under november.

BT-experimentet

Prova  i̶n̶t̶e̶ detta hemma – labba med BT och Navet

Här finns senaste experimenten – och alla lösningar.