Vikten av insekter i trädgården

Att ha en mångfald av växter och insekter i trädgården leder till en hälsosammare trädgård menar Peder Wendefors från Björnhyltans trädgård i Ambjörnarp. Under sommaren håller han och en biodlare bi-vandringar i trädgården för att uppmärksamma hotade vildbin och humlor.
Foto: Anton Öhrström