Tranemo kommun överklagar beslut om ny luftledning

Vattenfall har fått tillstånd att bygga en ny luftburen elledning mellan Uddebo och Tranemo.
Tranemo kommun väljer nu att överklaga beslutet då den nya ledningen kommer att påverka markägare negativt.
Foto: Fredrik Svensson