Tranemo bygger ut förskolor

För att möta efterfrågan på förskoleplatser bygger Tranemo ut två kommunala förskolor. Renoveringarna ska även förbättra arbetsmiljön för att underlätta rekrytering av personal.
Foto: Lydia Andersson