Svar från undersökning ska öka tryggheten i Tranemo

Som del i Tranemo kommun och polisens arbete för att öka tryggheten använder man sig av trygghetsundersökningar för att identifiera och åtgärda orosmoment. Trots få svarande tycker kommunen att de fått en fingervisning om vad som behöver göras.
– Vissa svar återkom mer än andra, säger Karin Eliasson, folkhälsostrateg på Tranemo kommun.
Foto: Anna Sjödin