Planerad förskola redan för trång

Den planerade nya förskolan i Svenljunga är redan för liten. På grund av att barnantalet i tätorten ökar vill barn- och utbildningsnämnden bygga en förskola med sex avdelningar i stället för fyra.
Foto: Anna Sjödin