Pernilla Kronbäck slutar på Tranemo kommun

Pernilla Kronbäck får sluta på Tranemo kommun. Den tidigare sektionschefen för samhällsutveckling lämnar kommunen med ett avgångsvederlag på nitton månadslöner.
Foto: Agnes Eskilsson