Per-Erik sågar säkert i skogen

Septemberstormen 1969 ledde till att tio människor miste livet. Att röja i skogen efteråt var ett riskfyllt arbete som orsakade många olyckor.
Per-Erik Svenson är säkerhetsombud på Södra Skogsägarna och berättar om skillnader i skogssäkerhet då och nu.
Foto: Lydia Andersson