Pengar till kultur och mötesplatser på landsbygden

Turism, kultur och mötesplatser är i fokus för Leader Sjuhärad. För att uppmuntra fler att söka pengar ordnas träffar i kommunerna under hösten. Nästa vecka är Leaderkontoret i Svenljunga.