Oppositionen vill se långsiktigt fokus på ekonomin

Centerpartiet och Moderaterna har lagt sitt budgetförslag för 2020. De vill bland annat satsa två miljoner extra på skolan, samt införa aktivitetskrav för invånare med försörjningsstöd.
Foto: Lydia Andersson