Matlagning väg till nya vänner

Matlagning är inte alltid så prioriterat för den som lever ensam. Nu startar sociala stödteamet matlagningskvällar för ensamma män.
– Det blir fokus på umgänge och gemenskap, säger stödassisten Anneli Wennberg.