Många obesvarade frågor på vindkraftsmöte

Framtiden för Vattenfalls vindkraftspark i Grönhult är än så länge oviss. I väntan på beslut från mark- och miljööverdomstolen bjöd eljätten nyligen in allmänheten till ett möte. Det resulterade i ett möte som väckte känslor.
Foto: Anna Sjödin