Lyckat projekt om framtidens arbetskraft

Det nära samarbetet mellan skola, näringsliv och kommun kring framtidens arbetskraft kommer att fortsätta. Efter en lyckad projekttid blir projektet FRUKT permanent.