Kroksjön trafiksäkras och får nya rastplatser

Anslutningen till Kroksjöns fiskecamping från riksväg 27 kommer att göras om till en trevägskorsning och samtidigt kommer rastplatserna att få ett ansiktslyft. Det första spadtaget ska tas hösten nästa år och väntas vara klart 2021.
Foto: Anton Öhrström