Kreativ mötesplats med nya lärdomar

Skapande som avkoppling är något Mötesplats prästgården tagit fasta på i sommar. Under veckan har kreativiteten flödat och händer jobbat i ateljén och snickarverkstaden.