Kommunen uppmanar: Rapportera invasiva främmande arter

Växter och djur som inte finns naturligt i Sverige men ändå förts in i landet kan innebära problem för den biologiska mångfalden.
Invånare i kommunen uppmanas att rapportera om de upptäcker invasiva arter i sin närhet.
Foto: Åke Gustafsson