Internhyra ska ge bättre insyn i kommunens lokalkostnader

Tranemo kommun ska införa internhyra för kommunens verksamheter. Syftet är att få bättre insyn på de olika lokalkostnaderna och lättare kunna hushålla med ekonomin.
Foto: arkiv