Gemensamma promenader ska minska ensamhet

Motion för alla och sociala möten mellan generationerna. Fredrika Jansson vill genom sitt initiativ Promenad med gemenskap gynna folkhälsan och minska ensamhet.
Foto: Lydia Andersson