De vill inspirera med teknik och experiment

Experimentlust och ett brinnande intresse för problemlösning ligger bakom Uddebo makerspace. Men här finns också en vilja att dela kunskap och erfarenheter.
– Det är som en syjunta, vi byter mönster och lär av varandra, säger Gustav Bodell.