”De som har förmåga att komma ut i arbetslivet ska få hjälp med det”

När antalet deltagare inom daglig verksamhet ökade ville Tranemo kommun hitta orsaken. Nu pågår ett aktivt arbete mot målet att fler ska kunna försörja sig själva.