Behov för stödboende anses lågt

Stödboendet på Lövängen läggs ner då det inte längre finns ungdomar med tillräckliga behov. Socialtjänsten menar att de ensamkommande på boendet får samma möjlighet till hjälp som svenska ungdomar.
Foto: Pernilla Rudenwall