150 år av släkthistoria har hamrat ut hans yrke

Hans förfäder försåg bygden med liar och hästskor - nu förser Leif Forsberg närområdet med finsmide. På familjegården nära Skäremosjön har smedhantverket utövats av Leif Forsbergs släkt i 150 år.
Foto: Anton Öhrström