Sjömarken behöver en ny idrottshall

Den hall som finns är belägen på Sjömarkenskolan och har karaktär av skolgymnastiksal, påpekar skribenterna

Vid fritids- och folkhälsonämndens senaste sammanträde behandlades bland annat frågan om lokalresursplan. Kristdemokraterna och Moderaterna lyfte då behovet av en fullstor idrottshall i Sjömarken. Den hall som finns är belägen på Sjömarkenskolan och har karaktär av skolgymnastiksal.

quote
Vi tänker påminna väljarna så att detta svek inte faller i glömska.
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sjömarken växer och är nu den största orten i västra delen av kommunen. Där finns ett aktivt föreningsliv som måste ges förutsättningar att växa. Behov finns av att påbörja planering för en fullstor idrottshall.

Vi som tjänstgjorde för allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, yrkade därför på följande: ”Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda föreningar i Sjömarken och Sandared inkomma med förslag och utreda förutsättningarna för byggnation av en fullstor idrottshall i området.”.

Vår förhoppning var att nämnden skulle kunna enas bakom detta yrkande. Men politisk prestige satte stopp. Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna röstade nej, medan Sverigedemokraterna avstod. Yrkandet föll således med siffrorna 5–3.

Det är tur för de partier som stoppade förslaget att det inte är val förrän 2022. Men vi tänker påminna väljarna så att detta svek inte faller i glömska.

allianspartierna i fritids- och folkhälsonämnden

Magnus Sjödahl (KD), vice ordförande

Annette Nordström (M), ledamot

Ingela Hallgren (KD), ersättare

Läs mer

Bollebygd

Tillgänglighetskrav fördröjer bostäder i Töllsjö

Det blev inget bygglov beviljat för nya bostäder i närheten av skolan i Töllsjö. Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet för att få ett förslag på hur samtliga lägenheter kan uppfylla tillgänglighetskraven för flerbostadshus.

Herrljunga

Nu kartläggs räddningstjänstens arbetsmiljö

Herrljunga kommun tar nya tag i frågan om räddningstjänstens omorganisation. Nu ska arbetsmiljön kartläggas genom en enkät och intervjuer innan arbetet med organisationen fortsätter.

Bollebygd

Närgångna bilder av naturen

Britt-Marie Pålsson i Bollebygd hittar motiven för sina fotografier i naturen, framför allt är det blommor som får henne att ta fram kameran.

Herrljunga

Många planer för nybyggen i Herrljunga

Kommun vill växa och har fokus på detaljplaner för bostäder. Flera planer är klara eller nära slutskedet.

Bollebygd

Bollebygd är en trygg kommun

Bollebygd är en trygg kommun att bo i, enligt den enkätundersökning om upplevd trygghet som Bollebygds invånare kunde fylla i under november.

BT-experimentet

Prova  i̶n̶t̶e̶ detta hemma – labba med BT och Navet

Här finns senaste experimenten – och alla lösningar.