1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Risk för ett nytt Kyllared i Borås?

Är det rimligt att ingå 30-åriga hyresavtal och lämna över bindande hyresavtal på denna längd med ett kommunalt bolag, frågar Nils-Åke Björklund.
Det är inte rimligt att kräver hyresavtal på 30 år när Borås stad vill hyra lokaler, anser skribenten.\nDet är inte rimligt att kräver hyresavtal på 30 år när Borås stad vill hyra lokaler, anser skribenten.
Foto: Lennart Magnusson

AB Bostäder i Borås kräver hyresavtal på 30 år när Borås stad vill hyra lokaler hos dem. Bostadsbolaget är ett helägd kommunalt bolag med valda politiker i styrelsen.

Är det rimligt att ingå 30-åriga hyresavtal och lämna över bindande hyresavtal på denna längd med ett kommunalt bolag? Vad kommer kommande generationer att säga om oss som i dag fattar ett sådant beslut? Hur mycket kommer Borås att förändras, utvecklas och även växa under 30 år? Vilka hyresbehov för kommunal verksamhet kommer att finnas under en 30-årsperiod?

quote
Vi skall inte ha ett nytt Kyllared igen.
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

När beslutet tas om ett 30-årsavtal måste de berörda nämnderna, fritids- och folkhälsonämnden och förskolenämnden verkligen fundera på om de kommer att använda dessa lokaler i 30 år. Om inte, så ta då ett beslut om detta.

Pacta sunt servanda, "avtal skall hållas”, gäller annars och Borås stad är bunden att betala hyra i 30 år för lokaler som kan vara obsoleta för dagens tänkta verksamhet.

Vi skall inte ha ett nytt Kyllared igen, där kommunfullmäktige fattade ett beslut om en ny gymnasieskola och som berörd nämnd sedan inte ville ha. Detta hyresavtal är med en privat fastighetsägare och är på 15 år.

Nils-Åke Björklund (M), vice ordförande i lokalförsörjningsnämnden