1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Nödvändigt att kapa träden på Lilla Brogatan

Svar till Tina Gillberg, BT 5/6.

Vi bygger såklart alltid för medborgarnas skull och det finns en önskan om en mer gång- och cykelvänlig stad, vilket ombyggnationen av Lilla Brogatan kommer leda till. Vi förstår att det känns jobbigt när träd tas ner, men i det här fallet var det nödvändigt. Tidigare var det lindar på platsen som helt enkelt blev för stora. Dessutom fick de stora rötter som gjorde marken ojämn. Vi kommer självklart att ersätta de nedtagna träden med nya.

Längs med gatan blir det flikbladig klibbal i allé. Alarna är sitt namn till trots inte klibbiga över huvud taget. De har en gles krona som ger en skir grönska. I korsningen Lilla Bro- och Västerlånggatan kommer det att stå en Robinia pseudoacacia som pryds av doftande vita blommor i stora klasar i juni.

quote
Det är lätt att glömma att även Sandwalls plats var betydligt grönare innan ombyggnationen.
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

Även längs med Brämhultsvägen kommer träd att behöva tas ned. Allén som står där i dag kantade tidigare en trottoar, men i samband med att det behövdes en cykelväg på sträckan gjordes den om. Förhoppningen var att träden skulle kunna bevaras, men som läget är nu kan man inte längre garantera trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister, då cykelbanan är för smal. Därför har beslutet tagits att ta ner träden. Även dessa träd kommer att ersätta med nya och det blir dessutom fler träd än tidigare.

I början av insändaren lyfter du fram Sandwalls plats som ett positivt exempel på en härlig plats i Borås och vi kan inte annat än att hålla med. Det är lätt att glömma att även Sandwalls plats var betydligt grönare innan ombyggnationen, men många är positiva till dess nya, mer lättillgängliga skepnad som har skapat mer liv längs med Viskan.

Vår förhoppning är att du kommer att känna för Lilla Brogatan och Brämhultsvägen som för Sandwalls plats nästa gång du besöker Borås.

Gunnar Isackson, förvaltningschef, tekniska förvaltningen

Alf Iwarson, avdelningschef, tekniska förvaltningen