1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Jägarna gör en stor insats för samhället

Svar till Christina och insändaren ”Jägare kallar sitt dödande för vård”, BT 18/10.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL

Som jägare vill jag bemöta dig med lite fakta. För det första så är inte jakt och viltvård samma sak. Vilt-vård bedriver jägarna för att olika djurstammar ska vara välmående och kunna bibehålla en bra balans i populationen på lång sikt.

Exempel på viltvård kan vara stödutfodring under kalla månader för att minska dödligheten, hjälpa instanser och myndigheter att kartlägga sjukdomar som harpest, som också drabbar människor, inventera beståndet i olika populationer för att kunna avgöra i vilken mån de ska jagas eller ej samt kartlägga skador orsakade av vilt.

quote
I dag inträffar en viltolycka var åttonde minut i landet. Hur skulle det bli om tre år utan jakt?
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

När man bedriver viltvård har man ingen bössa med sig och detta gör jägare frivilligt. Det är jägare som spårar trafikskadat vilt under alla tider på dygnet för att minska lidandet så snabbt det går.

Det är jägare som bemöter oönskade invasiva arter som till exempel mårdhund, som kan sprida tråkiga smittor som rabies och dvärgbandmask till djur och människor.

Men vi kan ponera att Jaktkritikerna skulle få sin önskan infriad. Hela jägarkåren lägger bössan på hyllan slutar jaga. Tyvärr finns det arter som saknar naturliga fiender, förutom jakt och trafik. Inom loppet av bara några år skulle populationer av älg, hjort, vildsvin och kanadagås öka lavinartat, med enorma skador på jordbruk, skog och trädgårdar, men inte minst skulle viltolyckorna öka drastiskt.

I dag inträffar en viltolycka var åttonde minut i landet. Hur skulle det bli om tre år utan jakt? Dessutom, vem skulle ta hand om trafikskadat vilt?

Vi jägare gör mycket konkret nytta, vilket gynnar alla i landet. Kan du berätta för mig vilken praktisk och konkret nytta ni jaktkritiker gör?

John C