Ingen medarbetare i Borås stad ska tystas

Rädsla för att tala ut om vad man tycker ska inte förekomma i Borås stad. Tvärtom är det viktigt att medarbetare säger sin mening, skriver Borås stads förvaltningschefer, de kommunala bolagens vd:ar och stadsdirektören Svante Stomberg.

Medarbetare har via fackliga företrädare vittnat om att det finns en tystnadskultur i Borås stad. Det vill säga en rädsla för repressalier, att råka illa ut, om man ger uttryck för sin uppfattning eller offentligt berättar om förhållanden på sin arbetsplats.

Vi vill därför vara tydliga med att detta är helt oacceptabelt.

Öppenhet och delaktighet inte bara är honnörsord, de ska vara vägledande i vardagen i hela vår organisation.

Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

När vi fångar in och lyssnar till medarbetares åsikter i olika frågor skapar vi också en bättre grund för bra beslut. Det hindrar inte att någon kan ha en avvikande mening.

När kritiken ändå kommer får den inte leda till åtgärder mot den eller dem som framfört den.

Arbetsgivaren får inte heller försöka ta reda på vem som lämnat en uppgift till massmedia. Yttrandefriheten och meddelarfriheten är grundlagsskyddade. Att hålla tyst istället för att berätta ska inte premieras. Det som ska premieras är professionalism, lärande, engagemang.

Till våra medarbetare vill vi säga: Det är viktigt att du säger vad du tycker, och du väljer själv vem du säger det till. Tillit bygger vi tillsammans.

Svante Stomberg, stadsdirektör

Hans Abrahamsson, individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Pär Arvidsson Fäldt, grundskoleförvaltningen

Mikael Bengtsson, Viskaforshem AB

Rickard Bern, Borås elnät AB

Ewa Bideberg, Borås energi och miljö AB

Stefan Dinér, Inkubatorn i Borås AB

Andreas Ekelund, revisionskontoret

Bengt Engberg, AB Bostäder

Dag Forsström, arbetslivsförvaltningen

Eva-Lotta Franzén, kulturförvaltningen

Ina Furtenbach Lindén, förskoleförvaltningen

Mikael Henrysson, AB Toarpshus och Sandhultsbostäder AB

Gunnar Isackson, tekniska förvaltningen

Tommy Jingfors, fritid- och folkhälsoförvaltningen

Patrik Johansson, Industribyggnader i Borås AB

Maria Jonsson, vård- och äldreförvaltningen

Jeanette Lindström, Borås djurpark AB

Kenneth Lundkvist, servicekontoret

Birgitta Neugebauer, Borås parkering AB

Helena Ransjö Alcenius, Borås TME AB

Christer Samuelsson, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Agneta Sander, miljöförvaltningen

Kjell-Ove Sethson, Fristadbostäder AB

Magnus Stenmark, sociala omsorgsförvaltningen

Anders Waldau, lokalförsörjningsförvaltningen

Jonas Ward, samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Bollebygd

Tillgänglighetskrav fördröjer bostäder i Töllsjö

Det blev inget bygglov beviljat för nya bostäder i närheten av skolan i Töllsjö. Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet för att få ett förslag på hur samtliga lägenheter kan uppfylla tillgänglighetskraven för flerbostadshus.

Herrljunga

Nu kartläggs räddningstjänstens arbetsmiljö

Herrljunga kommun tar nya tag i frågan om räddningstjänstens omorganisation. Nu ska arbetsmiljön kartläggas genom en enkät och intervjuer innan arbetet med organisationen fortsätter.

Bollebygd

Närgångna bilder av naturen

Britt-Marie Pålsson i Bollebygd hittar motiven för sina fotografier i naturen, framför allt är det blommor som får henne att ta fram kameran.

Herrljunga

Många planer för nybyggen i Herrljunga

Kommun vill växa och har fokus på detaljplaner för bostäder. Flera planer är klara eller nära slutskedet.

Bollebygd

Bollebygd är en trygg kommun

Bollebygd är en trygg kommun att bo i, enligt den enkätundersökning om upplevd trygghet som Bollebygds invånare kunde fylla i under november.

BT-experimentet

Prova  i̶n̶t̶e̶ detta hemma – labba med BT och Navet

Här finns senaste experimenten – och alla lösningar.