Stor Våreld på Remmene skjutfält när 3 000 soldater övar

Buller, mycket trafik på vägarna och helikoptrar i luften. I maj tränar armén försvar och 15–19 maj är det övning med 1000 man på Remmene.
Foto: Inger Melin