S-förslag: Skriv in socialt ansvar i Herbos direktiv

När kommunfullmäktige skulle anta nya ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget Herrljungabostäder AB (Herbo) ville S-gruppen lägga till social hänsyn, miljöhänsyn och att arbeta för att göra kommunen attraktiv i direktiven. Förslaget avslogs.
Foto: Anne Engström