Molla byalag driver egen tennisbana

Tennisbanan i Molla är en angelägenhet för hela byn och en av få asfaltsbanor i Herrljunga kommun. I sommar har byalagets tennissektion bland annat haft tennisskola för barn.
Foto: Anne Engström