Litteraturfestivalen som hittar till bokskogen i Mollaryd

Textival Litteraturfestival flyttar ut från Göteborg och då är Mollaryd ett självklart val. För här bor Stina Nilss, en av Textivals grundare.
Foto: Inger Melin