Järnvägar så bra det låter i tunnlarna

Tag ett musikstycke, klipp isär det, sätt ihop det igen, tillsätt speldosor och spela upp det i en tunnel. Beskrivningen gäller både Filip Melos ljudkonst i Vårgårda och Åsa Nordgrens i Herrljunga.
Foto: Anne Engström