Storvarsel på anrikt Sjuhäradsföretag – 90 personer berörs

IMI Hydronic Engineering AB i Annelund lägger ner montering och lager och varslar 90 personer om uppsägning. Till största delen handlar det om IF Metalls medlemmar som arbetar i monteringen.
Foto: Arkiv