Herrljungaelever gör naturfilm i riksomfattande projekt

Alla niondeklassare på Altorpsskolan i Herrljunga har ägnat den senaste veckan åt att filma och redigera filmer med naturtema. Filmerna kommer att finnas med på Safari Sveriges hemsida.
Foto: Anne Engström