Har diplomering i ekonomi i sikte

Åtta elever i tvåan på ekonomprogrammet på Kunskapskällan har valt att läsa den nya utbildningen till diplomerade gymnasieekonomer. Anna Jacobsson Smedelindh gjorde sin första praktikvecka på Lagwiks redovisningsbyrå och ser en framtid inom bokföring.
Foto: Anne Engström