Fornminnesförening utsedd till årets förening

Årets kulturhistoriska förening i Sjuhärad 2019 är Svältornas Fornminnesförening i Asklanda.
Foto: arkiv