Fåglavik får kulturstöd - ska utveckla magasinet

Nätverket för utveckling och kultur i Fåglavik har beviljats 170 000 kronor av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Pengarna ska användas till en projektledartjänst och ett av de första projekten är att utveckla det gamla godsmagasinet med kafé, galleri. museum och kontorslokaler.
Foto: Anne Engström