De pyntar samhället med bokpoesi

Eleverna på Herrljunga kulturskolas bildlektioner och ledaren Elenor Krantz vill sprida glädje i Herrljunga. I fredags satte de upp bokpoesi på bland annat Herrljunga station.
Foto: Anne Engström