De fotograferar för nytta och nöje

Herrljunga hembygdsförenings fotosektion ägnar mycket tid åt att dokumentera föreningens gamla föremål. Nu slår gruppen sig lös och gör en utställning med bara sina egna favoritbilder.
Foto: Anne Engström