De brinner för kultur och kulturarv i Herrljunga

Prisade: Gunnel Johansson får årets kulturpris i Herrljunga och Linnea Sandin årets kulturstipendium.
Foto: Anne Engström