Altorpskolans elever får mer gryn i maten

I Altorpskolans kök lagas mat med bland annat mathavre och matvete till elever i högstadiet och gymnasiet. Personalen har inte märkt någon minskad åtgång på maten.
Foto: Anne Engström