1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Vi litar på Sveriges experter

Vi litar på de rekommendationer som våra svenska myndigheter ger till oss i kommunerna. Vi sitter inte här lokalt i Borås och ”politikergissar” om vad som är bäst att göra. Nätet är fullt av ”smittskyddsexperter”, det är inte dem vi lyssnar på, påpekar skribenterna.
Om vi får in smitta på ett vård- och omsorgsboende eller på en korttidsenhet tillämpas social distansering så mycket som möjligt, avdelningar delas upp och de boende uppmanas att tillbringa mer tid i sin egen lägenhet eller sitt rum, skriver politiker i vård- och äldrenämnden.
Foto: Gorm, Kallestad

Vi politiker i vård- och äldrenämnden i Borås känner och märker av den oro som finns bland både anhöriga till våra brukare och bland våra medarbetare. Vi har full förståelse för detta. Vi har också nära och kära vi är oroliga för i dessa tider.

För oss gäller det nu att hålla fast vid de riktlinjer vi får från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen. Vi sitter inte här lokalt i Borås och ”politikergissar” om vad som är bäst att göra. Nätet är fullt av ”smittskyddsexperter”, det är inte dem vi lyssnar på.

Vi litar på de rekommendationer som våra svenska myndigheter ger till oss i kommunerna. Vi litar också på att alla medarbetare i vård- och äldreförvaltningen gör sitt yttersta för att minska smittspridningen och ta väl hand om alla brukare.

Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

quote
I Borås stod vi aldrig helt utan skyddsutrustning.

Till er som har nära och kära på vård- och omsorgsboende eller korttid vill vi säga att ni kan vara trygga med att ni får information om det är så att er anhörig kan ha riskerat att utsättas för smitta. Så länge ni inte hör något har våra medarbetare inte registrerat någon smittorisk. De brukare vi har i hemtjänsten bestämmer själva vem som ska få information om deras hälsotillstånd. Vi informerar inte om någon annan brukare i samma hemtjänstgrupp är smittad. Vi kan och får inte berätta vitt och brett om var smitta finns, eftersom sekretessen är viktig.

Tillgång till skyddsutrustning var en stor fråga när coronaviruset började härja i Sverige. Det rådde stor brist på många håll. I Borås stod vi aldrig helt utan skyddsutrustning. Tack vare att vi nu har en samlad inköpsorganisation för detta så har vi tillräckligt med utrustning. På vård- och omsorgsboende, korttidsenheter och i hemtjänsten använder personalen skyddsutrustning enligt de riktlinjer som lämnas av Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Basala hygienrutiner är grunden i allt arbete, till exempel att tvätta händer noga med tvål och vatten före och efter utförd vårdinsats, att använda handsprit, handskar och skyddsförkläde enligt tydliga rutiner.

Om vi får in smitta på ett vård- och omsorgsboende eller på en korttidsenhet tillämpas social distansering så mycket som möjligt, avdelningar delas upp och de boende uppmanas att tillbringa mer tid i sin egen lägenhet eller sitt rum. När det är färre som rör sig i allmänna utrymmen minskar risken för smittspridning. De som kommer tillbaka från sjukhus och de som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende håller sig i sin egen lägenhet i 14 dagar. Gemensamma aktiviteter ställs in, men utevistelse prioriteras.

När brukare med hemtjänst har symptom eller är konstaterat smittad av covid-19 uppmanas personen att följa Folkhälsomyndighetens råd om att hålla social distans för att inte sprida smitta.

Nyligen fick vi möjlighet att börja egentesta personal. Detta gör att medarbetare som får ett negativt testresultat, det vill säga att de inte är smittade, snabbt kan återgå i tjänst, vilket gynnar våra brukare, som möts av ordinarie personal i så hög grad som möjligt.

Vi vill också rikta ett stort och hjärtligt tack till alla medarbetare inom vård- och äldreförvaltningen. Dygnet runt ser ni till att alla som behöver vård och omsorg får det. Vi hör och ser att många boråsare är tacksamma för alla de insatser som medarbetarna utför och detta vill vi förmedla till er här. Ni ska veta att vi som är politiker i vård- och äldrenämnden är djupt tacksamma för och imponerade av de insatser ni utför, både nu i denna kris och när allt är ”som vanligt”.

Johan Wikander (L), ordförande, vård- och äldrenämnden

Hans Gustavsson (KD), förste vice ordförande, vård- och äldrenämnden

Rose-Marie Liljenby Andersson (S), ansvarigt kommunalråd