1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Varför behålla träden om de utgör en risk?

Ett träd kan man återplantera, men ett förlorat liv kan man inte ge åter, skriver sverigedemokrater.
Foto: Håkan Rosenqvist

Träden i vår stad tillför stora värden till vår stadsmiljö. De skapar en vackrare och trivsammare miljö för alla våra invånare, samtidigt som de blir en påtaglig och synbar länk mellan tidigare, nuvarande och framtida generationer.

Givetvis ska vi agera med stor varsamhet och försiktighet när vi hanterar våra gröna oaser i staden. Detta är och har alltid varit vårt partis ståndpunkt. Vi motsatte oss till exempel tidigare avverkning av träden på Lilla Brogatan och har åtskilliga gånger kämpat för bevarandet av olika grönområden runt om i Borås.

quote
Vi sverigedemokrater vågar ta nödvändiga och svåra beslut, och känner oss helt trygga med det ställningstagande vi gjorde i frågan om våra träd på Brämhultsvägen.
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

När det gäller frågan om träden på Brämhultsvägen/Åsbogatan så har det varit en svår avvägning mellan trafiksäkerhet, trygghet och trädvård. Den rådande situationen var ohållbar på flera sätt. De alltför stora kronorna omöjliggjorde en god belysning för samtliga, vilket skapade en otrygg och trafikfarlig miljö för gående, cyklister men även för bilister.

Alternativet, att behålla de gamla träden, skulle innebära en rad problem: körfältet för våra motorfordon skulle krympa till 6,5 meter i bredd, vilket är minimigränsen för bussar, och skulle medföra stora trafikrisker. Redan i dag har vi en rad problem kring mötande trafik och flaskhalsar längs sträckan och att i detta läge krympa körfältet ytterligare vore helt fel väg att gå.

Brunnarna på ömse sidor om vägen skulle behöva flyttas och motsatta sidans gångbana skull behöva byggas om helt. Man skulle bli tvungen till att även fälla den ganska nyligen planterade trädallén på den södra sidan av vägen. Detta skulle innebära att hela sektionen skulle bli en ombyggnadsplats, vilket i sin tur skulle resultera i mycket stora och omfattande trafikstörningar under en lång tid. Vi får även erinra om att länsstyrelsen är den instans som ger dispens för avverkning av alléer. Det finns därmed inga garantier att länsstyrelsen skulle ge dispens för avverkning av samtliga träd på den södra sidan för att möjliggöra de andra förslag som förordats som alternativ av andra partier.

quote
Låt oss nu inte glömma att nya träd kommer att planteras på sträckan, 32 träd tas bort men ersätts med 45 nya.

Ytterligare en faktor är de till åren komna ledningarna längs sträckan. Med det fattade beslutet kommer vi nu ha möjlighet att ersätta dessa med nya. Det är bara att inse fakta: åtskilliga av de äldre träden skulle behöva fällas på grund av kommande reparationer av befintliga ledningar, och ytterligare några träd skulle behöva fällas på grund av dess kvalitetsmässigt dåliga status.

Låt oss nu inte glömma att nya träd kommer att planteras på sträckan, 32 träd tas bort men ersätts med 45 nya. Många minns säkerligen när vi var tvungna att fälla och förnya trädallén på Skaraborgsvägen i Knalleland. Platsen kändes till en början naken och tråkig, men redan efter några år så har de nya träden börjat komma till sin rätt.

Vi förordar mer trädplantering i Borås stad, även om detta innebär en eventuell avverkning i framtiden på grund av markarbete. Alternativet är att inte plantera några träd för att undgå avverkning i samband med markanvändning. Detta vore ett olyckligt vägval.

I debatten som förts så har bilden varit att det handlar om att välja mellan cykelbanor eller bevarandet av våra gamla vackra träd. Givetvis är frågan om träden längs Brämhultsvägen mycket mer komplex till sin karaktär än så. Den som hävdar något annat riskerar att göra sig skyldig till rent populistiska ställningstaganden.

Vi sverigedemokrater vågar ta nödvändiga och svåra beslut, och känner oss helt trygga med det ställningstagande vi gjorde i frågan om våra träd på Brämhultsvägen. Med detta beslut bevarar vi den gröna staden på sikt, skapar en god standard för samtliga trafikanter och en trafiksäkrare miljö för vuxna och barn. I fallet Brämhultsvägen/Åsbogatan ställdes politikerna inför valet mellan en bättre trafiksäkerhet eller att behålla de gamla träden. Ett träd kan man alltid återplantera, men ett förlorat liv kan man inte ge åter.

Olle Engström (SD), ledamot, tekniska nämnden

Andreas Exner (SD), kommunalråd