1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Jämlik tillgång till specialiserad psykiatrisk vård i hela Sjuhärad

Vår ledstjärna är att ge en god och patientsäker psykiatrisk vård oavsett var man bor, skriver Ann-Marie Schaffrath.

Oavsett om man bor i Mark, Svenljunga, Borås eller någon annan del av Sjuhärad ska alla som behöver ha tillgång till en god och patientsäker psykiatrisk vård.

Utvecklingen av vården går hela tiden framåt, både när det gäller innehåll och arbetssätt. Vi vet att befolkningen fortsätter att växa, att vi lever allt längre och att allt fler människor har olika diagnoser som kan vara både psykiatriska och somatiska. Regionens politiker har varit eniga i sitt beslut att vården i Västra Götaland behöver ställas om för att klara dessa utmaningar. Införande av digitala vårdtjänster, mobila team som i nära samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun tar hand om patienten i hemmet samt koncentration av viss vård till färre utbudspunkter för att säkra och utveckla den medicinska kvaliteten är några exempel på vad omställningen innebär.

quote
Det är vårt uppdrag att förhålla oss till detta beslut och samtidigt fortsätta med den pågående utvecklingen av den vuxenpsykiatriska vården i nära samverkan med kommunerna och primärvården i Sjuhärad.
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

Regionens politiker har också i ett flertal beslut varit mycket tydliga med att sjukhusen måste ha ekonomi och verksamhet i balans. Från Säs sida följer vi självklart regiongemensamma politiska beslut och jobbar för en omställning av hälso- och sjukvården och en ekonomi och verksamhet i balans. Det innebär att vi ständigt måste se över vilken verksamhet vi bedriver, samt var och på vilket sätt vi bedriver den.

Vuxenpsykiatriska kliniken har ett stort ekonomiskt underskott och verksamhetschefens uppdrag är att ta fram åtgärder för en ekonomi och verksamhet i balans. Samtidigt, i likhet med många andra vårdgivare, är det allt svårare att få tag på personal som har den kompetens som behövs. Vi har denna utmaning på den allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Mark och även i Borås där kliniken bland annat har minskat antalet vårdplatser. Den vård vi bedriver behöver vara säker och hålla en hög kvalitet och då behövs kompetent personal.

Inom vuxenpsykiatrin går utvecklingen mot allt mer specialiserade psykiatriska mottagningar. Dessa är specialiserade på olika patientgrupper som till exempel personlighetsstörningar, beroende och psykos. För att boende i samtliga delar av Sju- härad ska ha jämlik tillgång till den mer specialiserade vården måste vi därför arbeta på nya sätt. Vissa patienter reser redan i dag till Borås för att få sin behandling, samtidigt som vi vill fortsätta utveckla nya arbetssätt med till exempel mobila team där patienten får besök i hemmet och även möjlighet till kontakt digitalt. Parallellt med den utvecklingen har Säs styrelse beslutat att den allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Mark ska finnas kvar.

Det är vårt uppdrag att förhålla oss till detta beslut och samtidigt fortsätta med den pågående utvecklingen av den vuxenpsykiatriska vården i nära samverkan med kommunerna och primärvården i Sjuhärad. Vår ledstjärna är att ge en god och patientsäker psykiatrisk vård oavsett var man bor.

Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs sjukhus