1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Borås bör inte kräva videomöte med invånare

Införandet av ny teknik kan inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala organisationen, anser skribenterna.

Sveriges kommuner står inför en omfattande digitalisering, en utveckling som innebär stora möjligheter. Teknologin kan ge kommunerna förutsättning att underlätta och effektivisera sitt arbete. Det ger på sikt ökade möjligheter att även i framtiden kunna tillhandahålla välfärd med hög kvalité.

Ett exempel på användande av teknik som under kort tid fått stor tillämpning i Borås är att vårdplanering sker via videokonferenssamtal. Den snabba utvecklingen har inneburit att den absoluta lejonparten av vårdplaneringssamtalen i dag sker via ”video”, istället för den traditionella vårdplaneringen med ett fysiskt möte med biståndshandläggaren.

quote
Vi kräver att Borås äldre och deras anhöriga ska ha rätt att själva välja om de vill ha vårdplanering via 'video' eller genom ett fysiskt möte med biståndshandläggaren.
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

Det är positivt att kommunen arbetar med digitalisering och välfärdsteknik som kan förbättra kvalitet och självständighet för de äldre och underlättar för personalen. Men införandet av ny teknik kan inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala organisationen. Precis som i all verksamhet måste utgångspunkten vara hur vi skapar bästa möjliga verksamhet för dem vi finns till för – våra kommun- invånare.

I Borås stads äldreombuds rapport för år 2017 framgår att anhöriga har framfört oro kring att vårdplaneringssamtal sker genom videokonferenser. Oron handlade dels om den uteblivna valmöjligheten, men även om en osäkerhet inför tekniken.

I Statens offentliga utredningar 2017:21 framgår att ”De bedömningsgrunder som gäller för andra insatser gäller även välfärdsteknik. Den enskildes behov ska styra och besluten ska så långt det är möjligt utgå från dennes önskemål”. Med andra ord bör man i hänseende till ny teknik i våra verksamheter även ta hänsyn till den enskildes personliga önskemål.

Kristdemokraterna Borås är övertygade om att ett säkert sätt att förbättra äldres välbefinnande och hälsa är att värna deras självbestämmande och integritet. Därför har vi lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi kräver att Borås äldre och deras anhöriga ska ha rätt att själva välja om de vill ha vårdplanering via ”video” eller genom ett fysiskt möte med biståndshandläggaren.

Niklas Arvidsson (KD)

Lisa Berglund (KD)

Hans Gustavsson (KD)

Else-Marie Lindgren (KD)

Magnus Sjödahl (KD)