1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

S-löften som infriats – och misslyckats

Här är Socialdemokraternas löften som infriats och misslyckats under senaste mandatperioden.

BT har gjort ett urval av löften från Socialdemokraternas valmanifest.

Genomförda löften:

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

* ”Vi kommer att snabbt öka antalet detaljplaner med lämpliga områden för bostadsbyggande.” GENOMFÖRT

Under perioden 2014-2017 togs det fram 1981 bostäder från 57 detaljplaner.

Jämfört med perioden 2010-2013 Då det togs fram 975 bostäder från 36 detaljplaner.

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Foto: Niclas Liljenby

"Vi vill se ett ökat bostadsbyggande" GENOMFÖRT

Under perioden 2014-2017 färdigställdes i snitt 430 bostäder per år.

Perioden innan, 2010-2013, låg snittet på drygt 230.

Källa: SCB

Foto: Anders Robertsson

”Borås stads inköp av ekologisk mat ska uppgå till minst 30 procent.” GENOMFÖRT.

Perioden 2014-2017 har andelen ekologisk mat ökat från 16 till 39,6 procent.

Källa: Borås stads årsredovisningar

Stadsparksbadet renoveras
Foto: Yousef Boussir

”För att behålla attraktionskraft behövs en renovering och modernisering av Stadsparksbadet” GENOMFÖRT.

Stadsparksbadet har renoverats för drygt 90 miljoner och öppnar åter i början av september.

Foto: Lars-Åke Green

”Under mandatperioden skall antalet barn i grupperna minskas” GENOMFÖRT

Under perioden 2014-2017 har antalet barn per avdelning i snitt minskat från 18,1 till 15,1. Antalet barn per årsarbetare har gått från i snitt 5,9 till 5,3 under samma period. Detta beror till stor del på statsbidrag för att minska just barngrupperna.

Källa: Skolverket.

Foto: Pernilla Rudenwall

”Elever i Borås som inte når målen i grundskolan ska erbjudas lov- och sommarskola.” GENOMFÖRT

Det har funnits på de flesta högstadierna på rektorernas initiativ under flera år. Från förra läsåret blev kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som inte klarar betygen.

Källa, grundskoleförvaltningen.

Foto: Jan Pettersson

”Våra kommunala skolor ska vara ett föredöme och avstå för att servera kött till förmån för vegetarisk mat minst en gång i veckan.” GENOMFÖRT

Sedan årsskiftet är båda rätterna som serveras helvegetariska en dag i veckan.

Källa: Kostenheten, grundskoleförvaltningen.

Foto: Jan Pettersson

”Vi vill öka byggandet av trygghetsbostäder.” GENOMFÖRT

Antalet trygghetsbostäder har ökat från 144 till 221 stycken mellan 2014 och 2017. Det innebär 77 fler över fyra år.

Barnahus invigdes 2015
Foto: Lars-Åke Green

”Vi förordar inrättandet av ett så kallat Barnahus, där resurser finns samlade och barnet slipper slussas runt mellan olika myndigheter.” GENOMFÖRT

2 dec 2015 invigdes Barnahus Älvsborg i Borås.

Ej genomförda löften:

Kulturskolan flyttar till nya lokaler i Simonsland
Foto: Andrea Brask

”Kulturskolan skall vara avgiftsfri.” EJ GENOMFÖRT

Avgiften för barn och ungdomar ligger på 300 kronor per termin för 2018.

Foto: Niclas Liljenby

”Besök på stadens museer skall vara avgiftsfria.” EJ GENOMFÖRT

Textilmuseet och konstmuseet tar fortfarande entréavgift för vuxna.

Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

”Varje skola ska erbjuda eleverna möjlighet till frukost” EJ GENOMFÖRT

Det har varit på prov i vissa skolor, men erbjuds inte idag.

Källa: Kostenheten, grundskoleförvaltningen.

Foto: Rebecka Fogelmarck

”Socialdemokraterna föreslår att man på alla grundskolor inför tid för fysisk aktivitet varje dag.” EJ GENOMFÖRT

Det är inte genomfört, under mandatperioden. Förslaget finns med även i valmanifestet inför detta val.

Foto: Hasse Holmberg / TT

”Inom hemtjänsten är det viktigt att ha kontinuitet i omsorgen med ett minimum av olika personal som den äldre eller funktionshindrade behöver möta.” EJ GENOMFÖRT

Personalkontinuiteten har minskat, det vill säga att brukarna möter fler olika personal i snitt sett över en 14-dagarsperiod. 2014 var siffran 15, 2017 var det 16. Kommunens mål ligger på 14.

Källa: SKL.

Foto: JENS L´ESTRADE / TT

”Ingen ska behöva vara bostadslös i Borås.” EJ GENOMFÖRT

35 boråsare klassades som akut hemlösa vid socialstyrelsens nationella kartläggning från 2017.

Foto: Jessica Gow/TT

”I Borås plan mot hemlöshet framgår att vräkning av barn aldrig får ske.” EJ GENOMFÖRT

2014-2017 verkställdes 25-27 avhysningar per år från bostäder i Borås kommun. Av dessa har totalt 21 barnfamiljer vräkts. Siffran är högre om man räknar även med umgängesbarn. 2018 har inga barnfamiljer vräkts fram till 31 maj, enligt statistiken.

Källa: IFO-förvaltningen, Borås stad.

”För att möjliggöra en god sammanhängande planering skall LOV (Lagen om valfrihetssystem) inte längre tillämpas i Borås. EJ GENOMFÖRT

Handlingsplanen med Moderaterna 2015 satte stopp för det.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Till viss mån genomfört:

* ”Kommunens personbilar ska vara miljöfordon.”

Perioden 2014-2017 har andelen miljöbilar i kommunens personbilsflotta ökat från 65 till 92 procent. Målet för 2017 var 90 procent.

Källa: Borås stads årsredovisningar