Insamling för dömd Sjuhäradskvinna – förtalade Soran Ismail

Sjuhäradskvinnan anklagade Soran Ismail för sexövergrepp och dömdes för förtal.
På ett dygn samlades drygt 200 000 kronor in för att täcka hennes skadeståndskostnad.
Foto: Åserud, Lise