Här planeras det för över 450 bostäder

Öresjö Ängar är det största bostadsbygget i Borås på många år. Men än har inte säljstarten påbörjats.
– Vi avvaktar det definitiva planbeslutet i fullmäktige innan vi sätter igång, säger Fredrik Palm, pressansvarig på HusArvid, som står bakom projektet.
Foto: Anton Hedberg